Kontingent

Kontingent

Kontingent personer over 18 år er 160,- kr. pr. måned.
Kontingent personer under 18 år er 120,- pr. måned.
Indmeldelsesgebyr 25,- kr. 
Når du er meldt ind i klubben har du mulighed for at deltage på alle hold - kontingentet dækker alle klubbens hold.
For medlemmer under 18 år er det forældrene, der hæfter for manglende betaling af kontingent. 

Manglende betaling af kontingent.

Høje Taastrup Bokseklubs bestyrelse har besluttet at betales kontigentet ikke retidigt vil restancen blive sendt til følgende inkasso firma No Risk Inkasso uden varsling fra klubbens kasserer. 
Ved manglende betaling overgives restancen til inkasso firmaet den 5. i hver måned. 
Når en restance er fremsendt til inkasso kan klubbens bestyrelse og trænere ikke hjælpe så er det inkasso firmaet der skal kontaktes. 
Bestyrelsen håber på jeres forståelse herfor da klubben hvert år mister en del kontingent kroner og dermed også tilskud fra kommunen - det er blandt andet tilskuddet der gør at vi kan drive en bokseklub.