Udmeldelse

Udmeldelse

Et medlem kan opsige sit medlemsskab med en månedsvarsel, ved udgangen af en måned. Hvis et medlem skylder en eller flere måneders kontingent kan en udmeldelse ikke accepteres før det skyldige kontingent er indbetalt.
 
  • Eksempel 1: Et medlem melder sig ud den 30. november, så vil der blive opkrævet kontingent for december måned.
  • Eksempel 2: Et medlem melder sig ud den 15. november, så vil der blive opkrævet kontingent for december måned.
  • Eksempel 3: Et medlem melder sig ud den 1. november, så vil der blive opkrævet kontingent for både november og december måned. 

Hvis et medlem ikke overholder betalingsbetingelserne og betalingsfristerne efter der er sendt en mail om udmeldelse bortfalder den fremsendte accept af udmeldelsen og der vil blive opkrævet kontingent frem til betalingsbetingelserne og betalingsfristerne er overholdt. Det vil sige betaler et medlem ikke for den sidste måned, fortsætter kontingentopkrævningerne frem til medlemmet har betalt rettidigt.

Hvis et hold lukker ned er det medlemmet der selv skal sørger for at melde sig ud af klubben - det sker ikke automatisk da man som medlem af Høje Taastrup Bokseklub har adgang til alle hold.  
Ønsker man at melde sig ud af Høje Taastrup Bokseklub, sker det med fremsendelse af en e-mail til klubbens kasserer på denne e-mail: info.htbk1968@gmail.com.
Når opsigelsen er modtaget fremsendes der en bekræftelse på udmeldelsen fra klubbens kasserer.
Et medlem kan ikke opsige sit medlemsskab til trænere og eller bestyrelsesmedlemmer. 
ENESTE GYLDIGE UDMEDELSE ER EN MAIL TIL KLUBBENS KASSERER - GEM DEN MAIL DU MODTAGER MED BEKRÆFTELSE PÅ AT DIN UDMELDELSE ER MODTAGET -
DET ER DIT BEVIS OG DU SKAL KUNNE BEVISE DIN UDMELDELSE.