Område ansvarlige

Udstyr: Hammer & Tony

Hjemmeside: Michelle & Tony

Facebook: Casper

Diverse spørgsmål ang. hold: Tony

Indmeldelse: Michelle

Udmeldelse: Michelle

Kontingent: Michelle

Klubtøj og trykning: Michelle

Bookning af salen: Tony

Diverse reperationer: Tony

Pant: Dennis

Kamptøj: Tony & Michelle

Træning af eksterne, i klubben eller ude: Tony

Kommunen: Kim K

Reparationer i sal / klub: Tony

Møder / kontakt: Kim K

Nøgler: Hammer

DABU: Kim K

Klager: Kim K

Referat møder: Michelle

Offentliggøres: Michelle

Opfølgning på vedtaget opgaver: Signe

Koordinering v. overnatninger, klubben og stævner: Tony & Michelle