Område ansvarlige

Udstyr: Hammer & Tony

Hjemmeside: Michelle & Tony

Facebook: Casper

Diverse spørgsmål ang. hold: Tony

Indmeldelse: Michelle

Udmeldelse: Michelle

Kontingent: Michelle

Klubtøj og trykning: Michelle

Bookning af salen: Hammer

Diverse reperationer: Hammer & Tony

Pant: Tony

Kamptøj: Tony

Træning af eksterne, i klubben eller ude: Tony

Kommunen: Kim K

Reparationer i sal / klub: Hammer

Møder / kontakt: Kim K

Nøgler: Hammer & Tony

DABU: Kim K

Klager: Kim K

Referat møder: Tony

Offentliggøres: Tony

Opfølgning på vedtaget opgaver: Signe

Koordinering v. overnatninger, klubben og stævner: Michelle & Malene